Türkçe

Hasankale'nin Gülleri

Osmanlı mebusanında Erzurumu temsil eden karakin pastırmacıyan kimdir?

1541 kez bakılmış
21 Eylül 2014
23:12
Osmanlı mebusanında Erzurumu temsil eden karakin pastırmacıyan kimdir? Armen Garo lakaplı Karakin Pastırmacıyan, Ermeni Devrimci Federasyonu'nun (Taşnaksutyun) liderlerindendi,Osmanlı bankasının 1896 yılında işgali ile tanıdğımız bu iblis çok sinsi girişimleri ile Meclis-i mebusan da Erzurum mebusu olarak bir müddet Erzurumu temsil etmiştir.Ermeni çıkarları için yapmadığını bırakmayan bu iblis( ben buna başka bir kelime bulup sıfatlandıramıyorum)Birçok Erzurumlunun ölümüne ve bir &cc...

HASANKALE 1845 TEMETUAT DEFTERİNE GÖRE VERGİSİNİ MUNTAZAMAN VERMİŞTİR

1237 kez bakılmış
21 Eylül 2014
23:10
HASANKALE 1845 TEMETUAT DEFTERİNE GÖRE VERGİSİNİ MUNTAZAMAN VERMİŞTİR 1845 tarihine ait temettuat defterlerine göre Hasankale’de ki mahalleler ve bu mahallelerin verileri şu şekildedir: Ferhat Kethüda Mahallesi: Mahallenin nüfusu 185 kişidir. Bu nüfusun 15 hanesini çiftçiler, 12 hanesini esnaf grubu, 2 hanesini görevliler ve 8 hanesi de işçi grubu oluşturmaktadır. Mahallede 123 büyükbaş, 26 küçükbaş hayvan ile 6 adet arı kovanı beslenmekted...

HASANKALE HAKKINDA BİR KAÇ ANEKTOD MUSTAFA DEDEMİN RUS ÇARININ YEĞENİ İLLİYEV,E VERDİĞİ CEVAP

1512 kez bakılmış
31 Ağustos 2014
18:45
HASANKALE HAKKINDA BİR KAÇ ANEKTOD MUSTAFA DEDEMİN RUS ÇARININ YEĞENİ İLLİYEV,E VERDİĞİ CEVAP Zamana hapsolmadan yaşayanlar mekanı ayıran bütün sınırları aşarlar. Sondan başa bakanlar, ölmeden evvel ölüp sonsuzluğa akanlar her zaman yaşarlar. Böyle buyurdular HASANKALE sularından içenler... Batı Moğollar olarak da bilinen İlhanlıların egemenliğine girdiğinde de Hasankale kendisine has tepkisini vermekten çekinmemiştir 1240,lı yıllarda bölgede astığı astık kestiği kest...

ESKİ HASANKALELİ İNSANININ GÖNÜLLERİ RAHMET PINARI İDİ

1712 kez bakılmış
15 Ağustos 2014
00:13
Kıymetli hemşehrilerim “Yaratan,dan ötürü yaratılana şefkat ve merhamet”i âdeta bir hayat düstûru hâline getirmiş olan Hasankaleli ecdâdımızın, bu düstura riâyetleri hangi seviyedeydi? Bunu öncelikle izah edelim. Cenâb-ı Hak, yarattığı bütün mahlûkâtı insanın emrine vermiş ve yine insana zimmetleyerek ona emânet etmiştir. Bu sebeple bütün mahlûkâta mesûliyet şuuruyla yaklaşmak, insan için bir vicdan...

İBRAHİM HAKKI HZ NİN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM

1250 kez bakılmış
12 Ağustos 2014
18:40
İBRAHİM HAKKI HZ NİN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM İbrahim Hakkı Hazretleri ayrıca sanatın egitici, degiştirici, hatta tıbbi fonksiyonlarını bile ehemmiyetli saymış, onun insanın vücut yapısı ile manevi alemi arasındaki uyumlulugun, ahenkdarlıgın korunmasında oynadıgı role büyük önem vermiştir. Bütün bunlara ilaveten insanın kendi kendini egitmesi üzerinde büyük bir titizlikle durmuş ve bu amacın gerçekleştirilmesi için ahlaki ve manevi degerlerlerin yanında esteti...

NERDELER

1460 kez bakılmış
3 Ağustos 2014
22:00
NERDELER ? İhsan yarbaşı,Sabri güler, hikmet efendi, Kasım çayiçmez, şükrü toy, yeşil imamı Sazan ali, katılık yusuf, Lütfü TOPALı Ali demir, salih göşker, koroğlu binali nerdeler. Terzi ibo , çermikci idiris, nurci zeki Binali torba, kel kenan, şöför Al li Kürt süleyman, şeref takgil, halis samanci ussül ussül sayıram, deme artık nerdeler. Çolak ihsan, şeyih emi, canip çakıcı, Kusi...

ES SEYYİT ŞERİF HALİL DİVAN-İ (YAĞAN BABA)

1370 kez bakılmış
1 Ağustos 2014
19:56
ES SEYYİT ŞERİF HALİL DİVAN-İ (YAĞAN BABA) Yağan köyümüzdeki köy camisinin doğusunda yer alan 6 metre uzunluğunda bir mezarda medfun olan YAĞAN BABA ( ES SEYİT ŞERİF HALİL DİVAN-İ nin ŞECERESİ VE TARİKAT İCAZETNAMESİDİR: “Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla Kıymetli ve değerli saadet topağından seyitlik ağacını bitiren Allah’a hamd olsun. Yüce asıldan, Kerim cemalinden efendi kılınmış büyük şanından, kutsallığı dolayısıyla şereflenmiş, kad...

HASANKALE NİN TARİHİ DEĞERLERİ

1272 kez bakılmış
30 Temmuz 2014
17:43
Hasankalemizin günümüze gelebilen tarihi eserleri arasında; Hasan Kale, Ulu Cami, Süleyman Han Camisi, Sıvaslı Camisi, Gülperi Hatun Kümbeti, Ferruh Hatun Kümbeti, Alaaddin Ali Türbesi ve Dervişağa Köprüsüdür.Bugün bu Tarihsel değeri yüksek ecdat yadigarlarımızı korumamız gerekmektedir. Ümit TOPAL

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

1193 kez bakılmış
27 Temmuz 2014
11:38

Hasankale-i Şahane

1167 kez bakılmış
27 Temmuz 2014
11:30
Sutay Noyan’ın oğlu Emirhan Togay tarafından ele geçirilen Bu topraklar Hacı Togay’ın oğlu Emir Hasan Erzurum-Tebriz yolu üzerinde Pasin ovasına hakim tepe üzerinde sıcak su kaynaklarına yakın, Avnik, Micingerol, Horosan ve Erzurum yollarını kontrol eden bu kaleye “Hasankale” denilmiştir. Osmanlı döneminde Erzurumda 14 tane sancak vardı,Bunlar sırasıyla 1)Erzurum 2) Erzincan 3) Hınıs 4) Kelkit 5) Malazgirt 6) Tortum 7) Karahisar-ı Şarki 8) İspir 9) Karaçay10) Pasin ...

ATA SPORUMUZ GÜREŞ ORTA ASYADAN GETİRDİĞİMİZ BİR SPORDUR

1131 kez bakılmış
26 Temmuz 2014
10:37
ATA SPORUMUZ GÜREŞ ORTA ASYADAN GETİRDİĞİMİZ BİR SPORDUR Çok eskiden beri hasankalede Karakucak güreşleri geleneksel olarak “Yedi Haftalar Güreşleri” ismi altında her yıl muntazam olarak yapılmaktadır.Bu gelenek orta asyadan getirdğimiz bir gelenek olarak hasankalemizde devam etmekte, Öyleki güreş dalında üstadlar yetiştirip ,birçok defa göğsümüzü kabartacak madalyalar almışlardır. Hasankaleden Bahri pehlivan, Bahşi pehlivan , Mevlüt pehlivan...

Sarıkamış harekatında Hasankalenin durumu

1235 kez bakılmış
21 Temmuz 2014
13:23
Sarıkamış harekatında Hasankalenin durumu Tarihimizin acı sayfalarından biri olan Sarıkamış Harekâtı esnasında Hasankale'deki bütün evler hasta ve yaralılarla dolmuş; 20 kadar evde 1.000'den fazla hasta sayılmıştı. Alvar Köyü'nde yatan 230 hastaya bir eczacı bakıyordu. Yaralı ve hastalar cepheden kağnılarla, kızaklarla, iki at arasına yerleştirilmiş sedyelerle Hasankale, Korucuk gibi yerleşim yerlerine taşınmıştı. Bu taşıma faaliyeti esnasında birçok yaralı ve hasta yollarda vefat etmişt...

HASANKALE Tımar Köyü Obsidiyen Yatakları

1526 kez bakılmış
14 Temmuz 2014
12:27
LUTFEN BUNU HERKES BİR KERE OKUSUN Tımar Köyü Obsidiyen Yatakları Obsidiyen bakımından zengin olan Pasin Ovası'nın Obsidiyen yatak-larından biriside Pasinler İlçesi'nin 11 km. kuzeydoğusundaki Tımar Kö-yü’nde yer almaktadır. Yapılan incelemelerde yatağın zenginliği bölgede tespit edilen işlenmiş ve yarı işlenmiş obsidiyenlerin kaynakları olabileceğini düşündürmektedir. Obsidiyen Nedir= Doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın hızlıc...

Yastıktepe (KETVAN) Höyük

1114 kez bakılmış
13 Temmuz 2014
14:36
Yastıktepe (KETVAN) Höyük Pasinler İlçesi’nin 9 km. güneyindeki Yastıktepe Köyü’nün 1 km. kuzeydoğusundadır. Höyük bölgedeki diğer höyükler gibi kaçak kazılar ve köylüler tarafından büyük oranda tahrip edilmiştir. Höyükte İlk Tunç Çağı, Demir Çağı ve Orta Çağ keramikleri ile birlikte bol miktarda da obsidiyen tespit edilmiştir. Ümit TOPAL

Saksı Köyü Höyük

1113 kez bakılmış
13 Temmuz 2014
13:52
Saksı Köyü Höyük Saksı Höyük Pasinler İlçesi'nin 20 km. batısındaki Saksı Köyü’nün içindeki hö-yük modern köy evleri adete kuşatıldığı için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Höyükte Geç Kalkolitik, İlk Tunç Çağı (Karaz) ve Demir Çağı keramikler tespit edilmiştir64

Büyük TUY Tetikom Höyük

1231 kez bakılmış
13 Temmuz 2014
13:25
Büyük TUY Tetikom Höyük Pasinler İlçesi'nin 20 km. batısındaki Büyüktuy Köyü’nün 2,5 km güneybatısında, Erzurum-Kars modern karayolunun 100 m. kuzeyinde bulu-nan höyük 150 x 110 x 3 m. boyutlarındadır. BTC Projesi kapsamında Y. Şenyurt başkanlığında 2003-2004 yıllarında kazısı yapılan höyükte mimari tam olarak anlaşılamamasına rağmen Orta Demir Çağı özellikleri taşıdığı söylenebilir. Höyükte tespit edilen etrafları orta ve k...

HASANKALEYİ DÜŞÜNMEK

1282 kez bakılmış
12 Temmuz 2014
16:41
HASANKALEYİ DÜŞÜNMEK Düşününce seni,Hasankalem savrulup giden hayallerim geliyor aklıma. Düşününce seni, yaşamın kıyısında dolaşmalarım geliyor aklıma, gülümseyerek hatırlıyorum tüm yaşananları.Gözlerimi kapattığımda sen belirirsin gözbebeğimde. Seni yaşar, , seni arzularım her saniye. Hasankalem Ne zaman düşünmesem seni, yaşam öylesine sıradan geçiyor ki şikâyet bile edemiyor hayallere dalıyorum ve hayallerde seni yaşıyorum. benim umudum hep sen...

Sıfırın Boğazı Kaya Basamaklı Tünel

1173 kez bakılmış
12 Temmuz 2014
16:32
Sıfırın Boğazı Kaya Basamaklı Tünel Pasinler İlçesi'nin 22 km. güneybatısındaki Çiçekli Köyü’nün gü-neydoğusunda "Sıfırın Boğazı" olarak adlandırılan mevkide yer alan ve Ma-şat Çayı’na indiği anlaşılan kaya basamaklı tüneldir. Günümüzde tünelin gi-riş basamakları tamamen yok olmasına rağmen orta kısmından sonra basa-maklar rahatlıkla izlenebilmektedir. Ancak tünelin yaşadığı yoğun tahribat ne yazık ki kaçak kazılarla de...

Sürbahan Kaya Mezarı

1317 kez bakılmış
12 Temmuz 2014
16:30
Sürbahan Kaya Mezarı HASANKALENİN Örentaş (Sürbahan) Kö-yü’nün 3 km. batısında yer alan kayalık üzerindedir. Ana odası parçalanmış-sa da mezarın iki odalı olduğu belirlenebilmektedir. Mezarın 7 m. batısında ikinci bir mezar girişi daha bulunmasına rağmen yüksekliğinden dolayı me-zarın içerisine ulaşılamamasına rağmen tek odalı ve kaba bir işçiliğe sahip olduğu belirlenebilmektedir. Ümit TOPAL

Avnik (Güzelhisar) Kalesi

1261 kez bakılmış
12 Temmuz 2014
16:27
Avnik (Güzelhisar) Kalesi Köprüköy İlçesi'ne 18 km. uzaklıkta bulunan Güzelhisar (Avnik) Köyü’nün üzerinde bulunmaktadır. Kale konumu itibariyle çevreye hâkim bir kayalık üzerindedir. Demir Çağı’ndan itibaren yoğun olarak kullanılan kalede, ayrıca kalenin yapım kitabesi olan bir Urartu yazıtı tespit edilmiştir. Kalede Demir Çağı ve Orta Çağ keramikleri tespit edilmiştir43. Avnik (Güzelhisar) Yazıtı Köprüköy ...
(1) 2 3 4 5
(Toplam 86 Haber)
19/01/2017 Gün Ortalama:182  Bugün 85 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.205.9.146